OpenPlant Orthographics Manager CONNECT Edition平面图出图弯头保温及交叉线

您好,

       平面图出图软件在使用过程中发现如下问题,请教如何操作或者设置完善。

      1、设置这个交叉线不显示后,弯头的交叉线确实不显示了,但弯管的交叉线仍然显示;

       

      2、即使勾选了不显示保温线,但弯头的保温无法隐藏,弯管的保温线也无法隐藏;

           

Parents Reply Children
No Data