ORD局部不生成边坡

你好,在创建三维路面的时候遇到了局部边坡生成不了的问题,请问下可以帮忙解答指教下吗?

图1 k1+260处平面

图2 k1+260处横断面

如图,在局部路段出现了上面的问题,边坡生成不了。

图三 K1+485处平面

图四 K1+485处横断面

还有这种有边坡生成错误的情况,

请教下怎么处理呢?谢谢一江两岸道路.dgnCC-一江两岸.itl参考地模.dgn

Parents
 • 您好。三维路面1+160~1+320,1+385~1+604.996的横断面模板设计有问题,请测试下,测试的时候可以改变坡度,您还是发现有些情况下边坡没有解决方案。

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  如果解决了您的问题,请验证答案,感谢您对我们工作的肯定。

  ---------------------------------------------------------------------------------------

Reply
 • 您好。三维路面1+160~1+320,1+385~1+604.996的横断面模板设计有问题,请测试下,测试的时候可以改变坡度,您还是发现有些情况下边坡没有解决方案。

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  如果解决了您的问题,请验证答案,感谢您对我们工作的肯定。

  ---------------------------------------------------------------------------------------

Children