Foto's met GPS / Exif data plaatsen in DGN file (or Download GPS Camera to MicroStation)

 Symbols with photo links

De bijlage bevat een VBA (voor MS v8i en MS CONNECT Edition) waarmee een link naar een foto in een DGN file wordt geplaatst. Uit een gekozen folder worden alle JPG file gecontroleerd of deze WGS coördinaten bevatten. Vervolgens wordt een point (met de actieve symbologie) of een cel (met de camera richting) geplaatst met een link naar deze foto.
In het veld GCS vul in: EPSG:28992. De coördinaten uit de foto worden van ETRS89.UTM-31N naar RD-coördinaten (EPSG:28992) getransformeerd.
De ZIP file bevat een voorbeeld van een cell voor de kijkrichting van de camera.

Wanneer de muis over het link icoontje gaat, verschijnt een preview met een toolbox met tools waarmee de foto in een viewer bekeken kan worden.

With the attached VBA the EXIF data from pictures are read and used to place a link (a cell or point) to the photo in the DGN file.
When the mouse is moved over the link icon a preview of the photo appears with a toolbox with tools to open photo viewer.

DesignLinks v1.14.zip
Anonymous