GML Export van een nieuwe kavelgrens

Hoe kan je snel een GML file aanmaken van een nieuwe kavelgrens?

Met Bentley Map / OpenCities Map kan met de Export tool een GML file worden aangemaakt.. Dee export vereist een aantal stappen, met een keyin kan dit verkort worden tot één stap.

  • De kavelgrens is getekend op het level Kavelgrens.
  • De coördinaten krijgen drie decimalen.
  • In de DGN file is het geografische coördinaten systeem EPSG:28992 opgeslagen
    (dit kan met de keyin: geocoordinate assign noquery epsg:28992 of met de Geographic toolbox).
  • Gebruik de keyin als de GML in dezelfde folder als de DGN file moet komen:

$ gdi export storage=gmlstorage  file="$(_dgndir)\$(basename(_dgnfile)).gml" feature=Kavelgrens PrecisionFormat=F3

of een folder hoger:

$ gdi export storage=gmlstorage  file="$(parentdevdir (_dgndir))\$(basename(_dgnfile)).gml" feature=Kavelgrens PrecisionFormat=F3

Noot: De folder moet geen spatie bevatten.

Anonymous