Via een PDOK WFS services (https://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaartv3/wfs?request=GetCapabilities en https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs) worden BRK gegevens (percelen, perceelnummers (met eventuele bijpijling en sectieletter, straatnamen) en BAG gegevens opgevraagd en in de DGN file geplaatst.

 • Met OpenCities Map (en Bentley Map v8i en CONNECT Edition) wordt een connectie gemaakt met de PDOK server.
 • BRK en BAG gegevens worden opgevraagd.
 • Met een macro wordt de presentatie van teksten en bijpijling aangepast.

De bijlage bevat een ZIP file met een beschrijving en gebruikte bestanden.

Met de volgende stappen wordt de BRK data opgehaald.

 1. Start Bentley Map/OpenCities Map met een willekeurige workspace.
 2. Open een DGN file met een Default model.
  De working units in DGN file moeten 1000 of 10000 uors per meter zijn.
 3. De BRK & BAG toolbox bevat de tools voor het presenteren van de percelen.
  Maak een connectie met de PDOK server met Query BRK WFS
 4. Haal de percelen op via BRK service met Query View BRK.
  De objecten die in view 1 liggen worden opgehaald.
 5. Geef de labels (straatnamen, huisnummers) de juiste rotatie met Update BRK Labels
 6. Plaats perceelnummer en bijpijling met Plaats Perceelnummer uit Percelen.
  Met de configuratie variabel MS_PDOK_WFS_BRK_SECTIE_PERCEEL wordt de sectieletter aan het perceelnummer toegevoegd,
  bv. MS_PDOK_WFS_BRK_SECTIE_PERCEEL = 1
  .
         
 7. De BRK objecten kan je snel uit je model verwijderen met Erase All BRK.

Met de volgende stappen wordt de BAG data opgehaald.

 1. In de PDOK WFS ribbon (of BRK & BAG toolbox), kies Query BAG in Fence or View 1.
  Afhankelijk van de status, komen de panden op verschillende levels.

   

Met de volgende stappen worden kadastrale grenzen opgehaald.

 1. In de PDOK WFS ribbon (of BRK & BAG toolbox), kies Query BAG in Fence or View 1.
  Afhankelijk van het type grens (Defintief, Voorlopig etc.) worden deze op verschillende lagen geplaatst.
    

Noot: De meegeleverde DgnLib PDOK_WMS.dgnlib bevat ook tools om PDOK WMS layers te koppelen.

BRK Tools 1.6.zip
Anonymous