PDOK WMS en WFS. Ontsluiten Basisregistratie Kadaster (BRK v4) en Adressen en Gebouwen (BAG v1.1) in DGN file via PDOK services (PDOK WFS BRK en BAG) in DGN file

  

Via PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart, http://www.pdok.nl) worden verschillende WMS en WFS servers aangeboden. Om het gebruik van deze servers te vereenvoudigen heeft Bentley een omgeving gemaakt.
Deze omgeving is geschikt voor alle op MicroStation gerelateerde producten zoals naast MicroStation ook OpenCities Map (Connect Edition), Bentley Fiber en de Bentley Civiele producten. De WFS servers kunnen niet met MicroStation worden benaderd.

De PDOK ribbon (of de PDOK Services taak) bevat de tools om PDOK (en OpenStreetMap) WMS layers te presenteren in MicroStation.
 PDOK ribbon in Drawing Workflow
Noot: Voor de WMS Kadastrale Kaart v4 (http://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaart/wms/v4_0?service=WMS) is MicroStation Connect Edition nodig. Deze bron wordt dagelijks geactualiseerd.
In MS v8i werd de Kadastrale Kaart v3 getoond. Deze layer is niet meer beschikbaar.

Via PDOK WFS services (BRK: http://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaart/wfs/v4_0?service=WFS&version=2.0&request=GetCapabilities en BAG: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs/v1_1?request=getCapabilities&service=wfs) worden BRK gegevens (percelen, perceelnummers (met eventuele bijpijling en sectieletter, straatnamen) en BAG gegevens opgevraagd en in de DGN file geplaatst.

 • Met OpenCities Map (CONNECT Edition, bv. OCM Update 6 v10.06.00.05) wordt een connectie gemaakt met de PDOK WFS server.
 • BRK en BAG gegevens worden opgevraagd.
 • Met een macro wordt de presentatie van teksten en bijpijling aangepast.

De bijlage bevat een ZIP file met een beschrijving en gebruikte bestanden.

Met de volgende stappen worden de BRK data opgehaald.

 1. Start Bentley Map/OpenCities Map met een willekeurige workspace.
 2. Open een DGN file met een Default model.
  De working units in DGN file moeten 1000 of 10000 uors per meter zijn.
 3. De PDOK WFS ribbon (of BRK & BAG toolbox) bevat de tools voor het presenteren van de percelen.

  Maak een connectie met de PDOK server met Connect BRK WFS
 4. Haal de percelen op via BRK service met Query View BRK.
  De objecten die in view 1 liggen worden opgehaald.
 5. Geef de labels (straatnamen, huisnummers) de juiste rotatie met Update BRK Labels
 6. Plaats perceelnummer en bijpijling met Plaats Perceelnummer uit Percelen.
  Met de configuratie variabel MS_PDOK_WFS_BRK_SECTIE_PERCEEL wordt de sectieletter aan het perceelnummer toegevoegd,
  bv. MS_PDOK_WFS_BRK_SECTIE_PERCEEL = 1
  .
        
 7. De BRK objecten kan je snel uit je model verwijderen met Erase All BRK.

Met de volgende stappen worden de BAG data opgehaald.

 1. In de PDOK WFS ribbon (of BRK & BAG toolbox), kies Query BAG in Fence or View 1.
  Afhankelijk van de status van een pand, komen de panden op verschillende levels.

   

De volgende zes stati worden gebruikt:

 • Pand buiten gebruik
 • Sloopvergunning verleend
 • Bouw gestart
 • Bouwvergunning verleend
 • Pand in gebruik
 • Pand in gebruik (niet ingemeten)

Met de volgende stap worden kadastrale grenzen opgehaald.

 1. In de PDOK WFS ribbon (of BRK & BAG toolbox), kies BRK Kad Grenzen Query in Fence or View 1.
  Afhankelijk van het type grens (Defintief, Voorlopig etc.) worden deze op verschillende lagen geplaatst.
    

Noot: De meegeleverde DgnLib PDOK_WMS.dgnlib bevat ook tools om PDOK WMS layers te koppelen.

PDOK Tools 1.11.zip
Anonymous