PDOK WMS,WMTS en WFS services: Ontsluiten Basisregistratie Kadaster (BRK v4), Adressen en Gebouwen (BAG v2), Luchtfoto, AHN, TOP10NL, OpenStreetMap, BGT

  
  

PDOK WMS,WMTS en WFS services: Ontsluiten Basisregistratie Kadaster (BRK v4), Adressen en Gebouwen (BAG v2), Luchtfoto, AHN, TOP10NL, OpenStreetMap

Via PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart, http://www.pdok.nl) worden verschillende WMS, WMTS en WFS services aangeboden. Om het gebruik van deze servers te vereenvoudigen heeft Bentley een omgeving gemaakt.
Deze omgeving is geschikt voor alle op MicroStation gerelateerde producten zoals naast MicroStation ook OpenCities Map Advanced (Connect Edition), Bentley Fiber, OpenRoads Designer, PowerDraft en OpenCities Map PowerView.
De WFS services kunnen niet met MicroStation worden benaderd. Hiervoor is OpenCities Map (Advanced, Ultimate of PowerView) nodig. Een DGN file die door OpenCities Map is gevuld met WFS features, kan wel met MicroStation  geopend en gebruikt worden.
Met MicroStation Update 17 en hoger (en de hierop gebaseerde producten)  kunnen WMTS services worden ontsloten.

De PDOK ribbon (of de PDOK Services taak) bevat de tools om PDOK (en OpenStreetMap) WMS  en WMTS layers te presenteren in een DGN file.

 • Basisregistratie Topografie (BRT) TOPNL
 • BAG
 • Kadastrale kaart (BRK v4)
 • Actuele Luchtfoto
 • OpenStreet Map
 • AH3
 • Bestemmingsplannen
 • BGT
    

  Noot 1: Voor de WMS Kadastrale Kaart v4 (http://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaart/wms/v4_0?service=WMS) is MicroStation Connect Edition nodig. Deze bron wordt dagelijks geactualiseerd.
  In MS v8i werd de Kadastrale Kaart v3 getoond. Deze layer is niet meer beschikbaar.
  Noot 2: Voor de WMTS services is MicroStation Update 16 (of hoger) of OpenCiites Map Update 17 (of hoger).

Via PDOK WFS services (BRK: http://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaart/wfs/v4_0?service=WFS&version=2.0&request=GetCapabilities en BAG: https://service.pdok.nl/lv/bag/wfs/v2_0?request=getCapabilities&service=WFS) worden BRK gegevens (percelen, perceelnummers (met eventuele bijpijling en sectieletter, straatnamen) en BAG gegevens opgevraagd en in de DGN file geplaatst.

 • Met OpenCities Map (CONNECT Edition, bv. OCM Update 6 v10.06.00.05 en hoger) wordt een connectie gemaakt met de PDOK WFS server.
 • BRK en BAG gegevens worden opgevraagd.
 • Met een macro wordt de presentatie van teksten en bijpijling aangepast.

De bijlage bevat een ZIP file met een beschrijving en gebruikte bestanden.

Met de volgende stappen worden de BRK data gepresenteerd.

 1. Start Bentley Map/OpenCities Map met een willekeurige workspace.
 2. Open een DGN file met een Default model.
  De working units in DGN file moeten 1000 of 10000 uors per meter zijn.
 3. De PDOK WFS ribbon (of BRK & BAG toolbox) bevat de tools voor het presenteren van de percelen.

  Maak een connectie met de PDOK server met Connect BRK WFS
 4. Haal de percelen op via BRK service met Query View BRK.
  De objecten die in view 1 liggen worden opgehaald.
 5. Geef de labels (straatnamen, huisnummers) de juiste rotatie met Update BRK Labels
 6. Plaats perceelnummer en bijpijling met Plaats Perceelnummer uit Percelen.
  Met de configuratie variabel MS_PDOK_WFS_BRK_SECTIE_PERCEEL wordt de sectieletter aan het perceelnummer toegevoegd,
  bv. MS_PDOK_WFS_BRK_SECTIE_PERCEEL = 1
  .
        
 7. De BRK objecten kan je snel uit je model verwijderen met Erase All BRK.

Met de volgende stap worden de BAG data gepresenteerd.

 • In de PDOK WFS ribbon (of BRK & BAG toolbox), kies Query BAG in Fence or View 1.
  Afhankelijk van de status van een pand, komen de panden op verschillende levels.

   

De volgende zeven statussen worden gebruikt:

 • Pand buiten gebruik
 • Sloopvergunning verleend
 • Bouw gestart
 • Bouwvergunning verleend
 • Pand in gebruik
 • Pand in gebruik (niet ingemeten)
 • Verbouwing pand

De volgende statussen worden niet opgevraagd:

 • Niet gerealiseerd pand
 • Pand gesloopt
 • Pand ten onrechte opgevoerd

Met de volgende stap worden kadastrale grenzen gepresenteerd.

 • In de PDOK WFS ribbon (of BRK & BAG toolbox), kies BRK Kad Grenzen Query in Fence or View 1.
  Afhankelijk van het type grens (Defintief, Voorlopig etc.) worden deze op verschillende lagen geplaatst.
    

Noot 1: De meegeleverde DgnLib PDOK_WMS.dgnlib bevat ook tools om PDOK WMS layers te koppelen.

Noot 2: Met Bentley View kunnen de PDOK WMS services die aan een DGN file zijn gekoppeld (via een XWMS file) ook bekeken worden, zie bv hier.

1-5-2021 Aangepast, zie https://www.pdok.nl/-/extra-informatie-in-bestaande-wms-en-wfs-van-de-bag?redirect=%2Fnieuws 

1-1-2022 In PDOK Tools v1.14: BAG v2 wordt nu ondersteund , zie https://www.pdok.nl/-/extra-informatie-in-bestaande-wms-en-wfs-van-de-bag?redirect=%2Fnieuws

1-7-2022 In PDOK Tools v1.16: TOP10NL URL is geactualiseerd.  
WMTS services voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) zijn toegevoegd., Gebruik hiervoor MicroStation Update 17 of hoger, of producten die op deze versie zijn gebaseerd.

1-9-2022 In PDOK Tools v1.17: WMTS services voor de Basisregistratie Topografie (BRT) zijn toegevoegd., Gebruik hiervoor MicroStation Update 17 of hoger, of producten die op deze versie zijn gebaseerd.

24-11-2022 In PDOK Tools v1.18: BAG WMS is geactualiseerd voor BAG v2
                                                       AHN3.WMS is geactualiseerd voor nieuwe URL.

PDOK Tools 1.18.zip
Parents Comment Children