gml bestanden voor PDOK in MicroStation importeren

Steeds vaker moet ik als landschapsontwerper zelf zorgen voor kaartmateriaal: Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Die is o.a. via de website van PDOK te downloaden. Ik heb daar bestanden gedownload van het formaat GML. Ook heb ik inmiddels Bentley Maps gedownload. Hoe ik ook probeer, het lukt me niet op de bestanden te importeren. Kan ik ergens duidelijke instructies vinden of is er iemand die mij verder kan helpen?

Groeten, Steven

.

Parents Reply Children
No Data