PowerCivil Grondwerk tips

Afgelopen tijd liep ik tegen wat vragen aan op het gebied van grondwerk van een toekomstige waterpartij. Hieronder de vragen met het bijbehorende uitgezochte antwoord:

V) Hoe toon je bij een surface van een waterpartij de waterlijn?
A) Nadat je DTM is ingeladen en getrianguleerd in de oude PowerCivil Window, ga je naar Surface - View surface - Contours. Ga in de window die verschijnt naar Advanced en vul onder Elevation bij high en low de waterhoogte (1 getal dus) in. Druk vervolgens op apply en de waterlijn wordt getoond.

Mocht je niks zien, kijk dan even of de hoogte te delen is door het getal wat onder de main tab staat bij interval.

V) Hoe kan ik het volume en de vierkante meters van een waterpartij bepalen?
A) Dit kan gedaan worden met de Compute Pond Volumes in de Hydrology and Hydraulics Add-in. Als deze laatste niet te vinden is onder Evaluation, dan kan deze getoond worden door bij Tools - Application Add-ins.. de Hydrology and Hydraulics Add-in aan te zetten. 

V) Hoe kan ik inzichtelijk maken waar er ontgraven of aangevuld zal moeten worden in een model?
A) Dit kan op meerdere manieren gedaan worden. Het eenvoudigst is de Delta Terrain model (Open Roads) methode. Hiervoor dienen de Terrein modellen in het dgn bestand zitten (eventueel Terrain Model - Create from file). Ga vervolgens naar Terrain Model - Create Delte Terain Model. Hier kunnen 2 terreinmodellen aangeklikt worden waarna Open Roads hier het verschil toont door middel van een nieuw terrein model. Dit kan vervolgens inzichtelijk worden gemaakt met behulp van een thematische weergave.