Tekst omzetten naar XFM attribuut

M.b.v. bijgevoegde vba is het mogelijk om de tekst waarde naar een te selecteren attribuut weg te schrijven.

Anonymous
Related
Recommended