Ontsluiten Basisregistratie Kadaster (PDOK BRK) in DGN file

De PDOK WFS service met de Basisregistratie Kadaster (BRK) kan met Bentley Map naar een DGN file worden omgezet. De percelen, perceelnummers (met eventuele bijpijling) worden bij de PDOK WFS services opgevraagd en in de DGN file geplaatst. Het resultaat kan vervolgens met andere Bentley producten (MicroStation v8i MicroStation Connect Edition, PowerDraft etc.) gebruikt worden.

De ZIP file uit de bijlage bevat de tools hiervoor en een resultaat DGN file.
Na installatie is taak lijst uitgebreid met met een PDOK Services taak met een BRK toolbox.

Met de volgende stappen wordt de BRK data opgehaald.

 1. Start Bentley Map en open een DGN file met een Default model.
  De working units in DGN file moeten 1000 of 10000 uors per meter zijn.
 2. De BRK toolbox bevat de tools voor het presenteren van de percelen.
  Maak een connectie met de PDOK server met Query BRK WFS

 3. Haal de percelen op via BRK service met Query View BRK.
  De objecten die in view 1 liggen worden opgehaald.
 4. Geef de labels (straatnamen, huisnummers) de juiste rotatie met Update BRK Labels.

 5. Plaats perceelnummer en bijpijling met Plaats Perceelnummer uit Percelen.
  Met de configuratie variabel MS_PDOK_WFS_BRK_SECTIE_PERCEEL wordt de sectieletter aan het perceelnummer toegevoegd,
  bv. MS_PDOK_WFS_BRK_SECTIE_PERCEEL = 1

 6. De BRK objecten kan je snel uit je model verwijderen met Erase All BRK.

Heeft U nog ideeën over WFS servers die toegevoegd zouden kunnen worden reageer dan op deze blog of neem contact op via Kees.vanProoijen@Bentley.com.

De laatste versie is beschikbaar via "PDOK WMS en WFS": https://communities.bentley.com/communities/user_communities/bentley_general_nl/b/weblog/posts/pdok-wfs-brk-in-dgn-file.

Related
Recommended