Ontsluiten Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in DGN file

De PDOK WFS service met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) kan met Bentley Map naar een DGN file worden omgezet. De gebouwen en adressen worden bij de PDOK WFS services opgevraagd en in de DGN file geplaatst. Het resultaat kan vervolgens met andere Bentley producten (MicroStation Connect Edition, MicroStation v8i, PowerDraft etc.) gebruikt worden.

De ZIP file BAG 1.0.zip bevat de bestanden voor het ontsluiten van de BAG gegevens. Unzip de ZIP file en plaats de bestanden in een folder (die geen spatie bevat), bv. d:\temp\. De ZIP file bevat XML files (WFSX) waarmee een verbinding wordt gemaakt met de PDOK service voor de BAG gegevens. De DGN file in de ZIP file is een voorbeeld van de BRK data.

Met de volgende stappen worden de BAG data opgehaald van een PDOK service. De panden worden op verschillende lagen geplaatst afhankelijk van de status van een pand. De verbijfsobjecten worden geplaatst als tekst (huisnummers en toevoeging) met de textstyle Default.

  1. Start Bentley Map bv.met de msgeo workspace
  2. Open een DGN file en het Default model. De working units in DGN file moeten 1000 of 10000 uors per meter zijn.
  3. Koppel een reference die de woonplaatsgrens bevat.
  4. Plaats een fence van bijv. de woonplaatsgrens.
  5. Run het script met de keyin @"D:\Data\Bentley Map\WFS\BAG_Query.txt". Optioneel kunnen de keyins uit deze file apart gestart worden:

Gdi Disconnect;Gdi Connect File File=D:\Temp\BAG_Pand_In_Gebruik.wfsx;Gdi Query Fence

Gdi Disconnect;Gdi Connect File File=D:\Temp\BAG_Pand_In_Gebruik_Niet_Ingemeten.wfsx;Gdi Query Fence

Gdi Disconnect;Gdi Connect File File=D:\Temp\BAG_Pand_Buiten_Gebruik.wfsx;Gdi Query Fence  

Gdi Disconnect;Gdi Connect File File=D:\Temp\BAG_Pand_Bouw_Gestart.wfsx;Gdi Query Fence

Gdi Disconnect;Gdi Connect File File=D:\Temp\BAG_Overig.wfsx;Gdi Query Fence

Gdi Disconnect;Gdi Connect File File=D:\Temp\BAG_Pand_Bouwvergunning_Verleend.wfsx;Gdi Query Fence

Gdi Disconnect;Gdi Connect File File=D:\Temp\BAG_Pand_Sloopvergunning_verleend.wfsx;Gdi Query Fence

Gdi Disconnect;Gdi Connect File File=D:\Temp\BAG_Verblijfsobject.wfsx;Gdi Erase All;Gdi Query Fence

De laatste versie is beschikbaar in "PDOK WMS en WFS": https://communities.bentley.com/communities/user_communities/bentley_general_nl/b/weblog/posts/pdok-wfs-brk-in-dgn-file.

Anonymous
Related
Recommended