RM Bridge Warnings

Hi,


Can anyone help me to configure out this warnings, I'm newly on RM Bridge.


Thanks in advanced.

Parents Reply
 • Hi Tung,
  I am a student, im learning RM. I think this problem is: The limited stress do not sastify. U should use higher concrete for solving this.
  This is my opinion.
  Thanks for reading!

  Chào anh Tùng,
  Em là sinh viên, hiện đang muốn học phần mềm RM. Em nghĩ cái cảnh báo này là do cái ứng suất giới hạn không đạt. Giá trị ứng suất giới hạn phụ thuộc vào vật liệu ( ý em là mác bê tông). 
  Em mới chỉ tiếp cận RM, nên chưa tường minh tất cả. Có gì sai sót, anh chỉ bảo.
  Trân trọng!

Children